Lithuanian
English
Pусский
Jūs esate čia:LietuvaREACH
REACH


Brenntag – aktyvus REACH dalyvis

REACH yra naujasis ES cheminių medžiagų teisinis dokumentas, apimantis cheminių medžiagų Registraciją, Įvertinimą, Autorizaciją bei jų naudojimo Apribojimus. REACH reglamente išdėstytos priemonės dėl medžiagų, preparatų ar gaminių gamybos, išleidimo į rinką ir naudojimo. Reglamentas pakeičia daugelį ES įstatymų ir papildo kitus aplinkos bei saugos įstatymus.

Kokie REACH tikslai?

Užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą ir aplinkosaugą, įvertinant cheminių medžiagų galimai sukeliamą rizikąPagerinti rizikos valdymąSkatinti naujoves ir ES chemijos pramonės konkurencingumąPerkelti atsakomybę nuo valdžios institucijų pramonei.

Ar visos medžiagos turi  būti registruojamos?

Taip, registruoti reikia visas chemines medžiagas, jei jų yra pagaminama arba importuojama ne mažiau nei 1 tona per metus. Tačiau egzistuoja kelios grupės cheminių medžiagų ir jų vartojimo būdų, kurie atleidžiami nuo registravimo ir (arba) autorizacijos būtinybės, pavyzdžiui, maisto pramonei ir medicinai skirtos cheminės medžiagos, kurios jau yra reguliuojamos kitų galiojančių teisės aktų.

Kam aktualus REACH?

Beveik visi tiekimo grandinės dalyviai, platinantys chemines medžiagas, turi tam tikrų įsipareigojimų: 

Cheminių medžiagų ar cheminių medžiagų mišinių gamintojai bei importuotojai, įsikūrę ES teritorijojeTolesni naudotojai perdirbantys chemines medžiagas, gaminantys preparatus (mišinius) galutiniam suvartojimui arba naudojantys pagamintus produktus savo veikloje.

Kokios yra pasekmės?

„Nėra registracijos – nėra rinkos“ t.y., neregistruotos cheminės medžiagos ir neregistruoti jų panaudojimai taps neteisėti!

Brenntag Baltijos šalyse

Brenntag Latvia
Brenntag Lietuva

REACH.kontaktinis asmuo

Tel.  +370 37 47 37 77
Fax: +370 37 47 37 78
e-mail: info(at)brenntag.lt