Lithuanian
English
Pусский
Grupės istorija
Pirmoji dalis –  1874-1945

„Ab ovo“ reiškia „pradedant nuo kiaušinio“. Šiuo posakiu senovės romėnai pasinaudodavo, norėdami paaiškinti ką nors nuo pat pradžios. Gryniausias sutapimas yra tai, kad Brenntag istorija prasidėjo ne nuo vieno kiaušinio, o nuo daugybės kiaušinių, kai Berlyno verslininkas Philipp Mühsam 1874 metais įsteigė kiaušinių didmeninės prekybos verslą.

Bendrovė negaišdama laiko įvaldė naujas verslo kryptis, demonstruodama tipiškiems prekybos namams būdingą lankstumą. Konservuoti produktai minimi sąskaitų knygose jau nuo 1878 metų, o 1879 metų sąskaitoje pirmą kartą užfiksuota prekė, įvardinta „medikamentai“ (drugs ), ką, regis, galime laikyti prekybos chemikalais verslo pradžia.Vėlesni metai rodo, kad ši verslo šaka sparčiai suklestėjo ir pralenkė tradicinę bendrovės kryptį dar iki 1890-jų pradžios. Pirmieji naujojo amžiaus dešimtmečiai ir toliau buvo sėkmingi bendrovei, jau pradėjusiai prekiauti ir nevalyta nafta bei degalais.

1912 metais, kai buvo įregistruota paraiška patentui denatūruoti acto rūgštį, pirmą kartą paminėtos bendrovei priklausančios patalpos, skirtos chemikalams. Kai 1914 metais mirė bendrovės steigėjas, verslą ėmėsi valdyti jo sūnus dr. Kurt Mühsam kartu su Julius Herz. 

1920-jų metų nesuvaldoma infliacija ir būtinybė mokėti už ypač išaugusį benzino bei kitų užsienyje gaminamų prekių importą itin apsunkino verslo reikalus. Situacija dar labiau apsunkino nacių atėjimas į valdžią. 1937 metais  Stinnes šeima įsigijo bendrovę, pervadindama ją „Brennstoff-, Chemikalien- und Transport A.-G“. Šis gan ilgas pavadinimas buvo sutrumpintas iki lengvai įsimenamo „Brenntag“ - šiuo pavadinimu 1938 metų vasarį bendrovė ir buvo įregistruota.  Baigiantis ketvirtajam dvidešimtojo amžiaus dešimtmečiui Brenntag tikslai, nurodyti įstatuose, buvo šie: didmeninė prekyba visų rūšių chemikalais, ypač degalais, kartu su kitais produktais, skirtais kalnakasybos, metalurgijos ir chemijos pramonei bei žemės ūkiui, be to, prekyba gaminiais, gatavais gaminiais, pusiau užbaigtais  gaminiais ir gatavais produktais.

Antroji dalis –  1945-1964

Verslo operacijos buvo gana ribotos dėl Berlyno padalijimo į dvi dalis, todėl buvo galima atlikti tik vietinius sandorius iš  Berlin-Britz buveinės. Nekilnojamasis turtas sovietų okupuotoje zonoje buvo nusavintas, kaip bendruomenės nuosavybė. Aptarnavimo stočių tinklą už Vakarų Berlyno ribos buvo perėmė Vokietijos Demokratinės Respublikos  valstybinė naftos bendrovė „Minol“.

Tik 5 darbuotojams užteko drąsos pradėti viską iš naujo Vakarų Vokietijoje 1948 metais, kai bendrovės buveinė buvo perkelta iš Berlyno į Mülheimą.  Brenntag vis dar buvo Stinnes šeimos asmeninė nuosavybė ir greta pagrindinio - chemikalų ir naftos produktų verslo -  ji įsigijo keletą transportavimo  bendrovių. Kaip ir kitos to meto didžiosios korporacijos, Brenntag siekė įsigyti kiek įmanoma daugiau grandžių pridėtinės vertės grandinėje.

Šeštajame dešimtmetyje Brenntag laipsniškai plėtojo savo sandėliavimo organizaciją ir produktų linijas, įdiegdama papildomas tirpiklių, organinių ir neorganinių chemikalų, plastikų, gumos ir specialių chemikalų didelio masto linijas, tokiu būdu išsikovodama sau chemikalų platintojo vietą nacionaliniu mastu. Vokietijos chemijos pramonė jau buvo nepajėgi patenkinti visų pirkėjų poreikių daugeliui žaliavų, todėl nepaprastai padidėjo importo svarba.  

1952 metais Hugo Stinnes, Jr. ir Otto Stinnes bei jo šeima pasidalijo šeimos valdomas bendroves. Brenntag kaip ir Stinnes Bank atiteko Otto Stinnes nuosavybėn. Dramatiškas puslapis Brenntag korporacijos istorijoje prasidėjo vieną 1963 metų spalio sekmadienio vakarą, kai Otto Stinnes pranešė Brenntag valdantiesiems direktoriams, kad jo valdomas Stinnes Bank sekantį rytą nebeatvers savo durų dėl sunkių likvidumo problemų.  

Taigi, iki tol pelningai veikusi Brenntag liko - bent kuriam laikui - be priėjimo prie savo likvidžių aktyvų. Nuosavybės teisėms į  Brenntag akcijas buvo  uždėti apribojimai, siekiant patenkinti finansinius įsipareigojimus, susijusius su paskola bankui; tokiu būdu šias akcijas perėmė Dresdner Bank, kuris vėliau jas pardavė Bank für Gemeinwirtschaft.

Nepaisant to, Brenntag sugebėjo įvykdyti visus savo finansinius įsipareigojimus ir išliko versle. Jau po vienerių metų, 1964-aisiais,  Hugh Stinnes AG išpirko Brenntag iš bako. Brenntag tinklas, kuriam priklausė 120 aptarnavimo stočių,  buvo parduotas Total G.m.b.H – tai buvo dalis strategijos, siekiant labiau sutelkti jėgas į pramonės klientų aptarnavimą ir chemikalų platinimą.

Trečioji dalis – 1965-1990

Septintojo dešimtmečio vidury Brenntag užmezgė bendradarbiavimą su daugybe gamintojų, kurių produkcija tebeprekiaujama ir šiandien. Mes taip sėkmingai dirbome tiek su savo vakarų, tiek su rytų kaimynais, kad net Amerikos gamintojai siekė įsigyti Brenntag, tuo metu kai Stinnes Bank vedė derybas su savo kreditoriais.

Brenntag augimo į tarptautinę bendrovę pradžia - septintojo dešimtmečio pabaiga, kai pradėjome plėsti savo veiklą už Vokietijos ribų. Mūsų pirmasis įsigijimas užsienyje buvo NV Balder  – Belgijos bendrovė, nupirkta 1966 metais. 1970-tais Brenntag įsigijo nedidelę platinimo bendrovę Jungtinėse Valstijose, kuri tapo Stinnes Oil & Chemical Company (SOCO) pagrindu, vėliau, 1998-tais, ji buvo perregistruota kaip Brenntag, Inc. Bendrovės Italijoje, Danijoje, Prancūzijoje ir Japonijoje – visos jos buvo įsigytos, siekiant įsitvirtinti  Europos ir Šiaurės Amerikos chemikalų platinimo versle. Dukterinės Japonijos bendrovės – bendros su vietiniu partneriu – atveju pagrindinis tikslas buvo eksportuoti Japonijos produktus į Europą.

Brenntag tarptautiniai sandėriai pasirodė besą ypatingai naudingi 1973 metais, kai dėl naftos krizės atsirado naftos produktų stygius. Minėdama savo įsteigimo šimtmečio jubiliejų, Brenntag turėjo apie 600 darbuotojų, o metiniai pardavimai pirmą kartą pasiekė 1 milijardą Vokietijos markių. Tais pačiais metais buvo įsteigta bendra su Rusija chemikalų importo/eksporto įmonė - antroji Vokietijos ir Rusijos bendro kapitalo įmonė Rusijoje; prieš tai bendrą įmonę Rusijoje buvo įsteigusi tik kita Vokietijos bendrovė, importuojanti rusišką degtinę.

Devintajame dešimtmetyje Brenntag perleido savo šildymo sistemų ir šildymo tikslams skirtos naftos platinimo verslą Raab Karcherui, mainais gaudama jo chemikalų platinimo verslą. Brenntag taip pat plėtėsi Jungtinės Valstijose, įsigydama įmones Lynch (1980), Textile Chemical (1981), Delta (1986), Crown (1989), ir PB&S Chemical (1989) – visos jos buvo tradiciniai chemikalų platintojai. Netrukus mes paskelbėme savo ketinimą tapti rinkos lyderiais ir JAV, ir Europoje.

Ketvirtoji dalis – 1990-1999

Nors Brenntag turi ilgesnę nei 125 metų istoriją ir daugelis pagrindinių jos verslo elementų buvo kuriami ir plėtojami dešimtmečiais – pavyzdžiui, tarptautiniai santykiai su Rytais bei Vakarais – šiandienos moderni Brenntag yra išties labai jaunatviška bendrovė.

Ateities strategija – modernios Brenntag  kūrimas.
Tik devintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo pradžioje buvo priimti sprendimai, kurie nulėmė dabartinę Brenntag, kaip vienos iš didžiausių pasaulyje chemikalų platinimo bendrovės,  padėtį. Modernioji Brenntag buvo sukurta, apjungiant daugelį įsigytų bendrovių.

Dešimtajame dešimtmetyje buvo tiek daug įsigijimų, kad čia galima paminėti tik keletą pavyzdžių. Vokietijoje Brenntag įsigijo Staub & Co., Wülfing (1994), Rühl (1995/96), CVH Hannover (1996) ir Schuster & Sohn (1998) Kai kurios iš šių bendrovių - Staub & Co. ir CVH – sėkmingai tęsia veiklą kaip bendros įmonės su savo ankstesniais savininkais. 1996 metais visa chemikalų platinimo veikla Vokietijoje buvo sukoncentruota Brenntag Chemiepartner GmbH bendrovėje.

Italijoje  buvo perimtos Weiss (1991), Sepic (1994) ir dalis Bombardieri-Cambiaghi Group (1998). JAV -Southchem (1993), Eastech (1993), Burris (1997), Milsolv and Whittaker (abi 1998) buvo integruotos į Brenntag grupę. In 1999, įsigyta Austrian Neuber Group, kuri gerai atstovaujama visoje Rytų Europoje.

Grįžtant prie ištakų: Brenntag rytiniuose Vokietijos regionuose

Po Vokietijos susivienijimo jau 1990 metais Brenntag įsigijo nuosavybės keturiuose iš visų septynių buvusios „VEB Chemiehandel“ padalinių ir beveik per naktį tapo chemikalų platinimo lyderiu rytiniuose regionuose – lygiai taip pat, kaip  Philipp Mühsam A.-G suklestėjo trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje.

Brenntag Eurochem: specialaus asortimento chemikalų platinimas

Brenntag Eurochem taip pat įsteigta 1990 ir užsiima specialaus asortimento chemikalų platinimu. Ji pradėjo nuo 35 darbuotojų, kurių skaičius per dešimtmetį išaugo įmonėje iki 80.  Bendrovės pardavimo programa suskirstyta į 5 skirtingus padalinius pagal produktų taikymo sritį. Prie jos pirminio pardavimų regiono Vokietijoje prisidėjo dukterinės bendrovės Lenkijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje (1997).

Šakų restruktūrizacija

Bendrovių įsigijimo privalumas - tai, kad galima perimti jau egzistuojančias struktūras ir klientus, todėl nebereikia kurti naujų struktūrų rinkoje, didinant konkurenciją. Tačiau neišvengiamai reikalinga turėti dideles vadybos pajėgas, siekiant optimaliai integruoti skirtingas bendroves, be to, dažnai būtina tobulinti darbą kiekvienos šakos pardavimo teritorijose.

Todėl pastaraisiais metais.Brenntag intensyviai dirba reorganizuodama ir modernizuodama sandėliavimo zonas. Du pavyzdžiai: 1998 metų rugsėjį atsidarė naujas platinimo centras Duisburg-Hüttenheime, o 1999 metų vasarą  Tournane netoli Paryžiaus pradėjo veikti naujas logistikos centras. Abu jie yra vieni iš saugiausių ir efektyviausių Europoje chemikalų platinimo centrai.

1+1=3: HCI įsigijimas

1999 metų rugsėjis dar ilgai bus laikomas kertiniu akmeniu korporacijos istorijoje, kadangi būtent tada Brenntag  pateikė perėmimo pasiūlymą Holland Chemical International (HCI) akcininkams, iš kurių  99.1% priėmė šį pasiūlymą 2000 metų lapkričio 15 dieną.

Taigi susikūrė pasaulinis lyderis chemikalų platinimo versle. Perėmimo metu Brenntag buvo rinkos lyderis Europoje ir užėmė ketvirtą vietą Šiaurės Amerikoje, valdydama daugiau nei šimtą padalinių bei pasiekusi apie 1.5 milijardų eurų vertės apyvartą. HCI  įnašas į Brenntag Grupę -  1.3 milijardu eurų apyvarta ir jos užimama penktoji vieta pasaulyje chemikalų platinimo versle; be to HCI turėjo dideles rinkos dalis -  pirmiausia Skandinavijoje, Rytų Europoje ir JAV, o taip pat buvo lyderė Lotynų Amerikoje - ten, kur  Brenntag  iki tol nebuvo atstovaujama.

Tokiu būdu pasiekiama, kad tiek padėtis rinkose, tiek klientų struktūra papildo viena kitą -  Brenntag tiekia dideles produkcijos apimtis lako ir dažų gamintojams, plastiko ir maisto perdirbimo bei chemikalų pramonei, tuo tarpu HCI pagrindiniai klientai yra naftos ir dujų pramonė, asmens priežiūros ir maisto pramonė.

Susijungimo komandos pradėjo dirbti jau 2000 metų lapkritį. Jų misija - iš dviejų pagrindinių bendrovių sukurti naują, dar sėkmingesnę chemikalų logistikos bendrovę. Abiejų bendrovių tikslas - sukurti novatoriškiausią ir pelningiausią chemikalų logistikos paslaugų tiekėją ir pasiūlyti klientams papildomų privalumų pagal formulę „1+1=3“.

Brenntag šiandien –  pirmaujanti chemikalų platinimo bendrovė pasaulyje

Šiandien, praėjus daugiau negu 125 metų po įkūrimo,  Brenntag yra pirmaujanti chemikalų logistikos bendrovė pasaulyje. Įsigijus HCI, Brenntag  tapo lyderiu Centrinėje, Rytų ir Šiaurės Europoje, trečia pagal dydį tiekėja Šiaurės Amerikoje ir rinkos lydere Lotynų Amerikoje. Maždaug 300 padalinių šiuo metu dirba per 10,000  darbuotojų.

Brenntag Baltijos šalyse

Brenntag Latvia
Brenntag Lietuva

Kontaktai

UAB "Brenntag Lietuva"

Palemono str. 171 D
LT-52107 Kaunas
LITHUANIA

Tel.: +370 37 306 140
e-mail: info@brenntag.lt